InnovA58

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen tot het opstellen van twee milieueffectrapportages.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over voornemen milieueffectrapport A58 Tilburg - Eindhoven en voornemen milieueffectrapport A58 St. Annabosch - Galder

Zienswijze indienen over de ontwerptracébesluiten

De A58 voldoet in de toekomst niet aan de bereikbaarheidsdoelstellingen. Dit leidt tot grote economische schade. Vooral omdat dit stuk van de A58 een belangrijke verbindingsschakel is tussen zowel Utrecht – Antwerpen als tussen Brainport Eindhoven en Tilburg – Mainport Rotterdam.

In november 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) als voorkeursalternatief gekozen om de A58 te verbreden van twee naar drie rijstroken. Dit project is van start gegaan onder de naam InnovA58.

Naast de wegverbreding werkt het project aan de SmartwayZ.NL doelstellingen op het gebied van Smart Mobility en duurzaamheid. Smartwayz.nl is een innovatief mobiliteitsprogramma waarin overheden, marktpartijen en kennisinstellingen intensief samenwerken aan een betere bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Een goed vestigingsklimaat, duurzame leefomgeving en een betrouwbare internationale verbinding staan daarbij voorop.

Voornemen

Bij het gekozen voorkeursalternatief voor een verbreding van 2 naar 3 rijstroken is rekening gehouden met het advies van de bestuurlijke adviesgroep. Deze adviesgroep vertegenwoordig de diverse stakeholders in de regio. Met het opstellen van een milieueffectrapport (Project-MER) worden de milieugevolgen inzichtelijk gemaakt. Het traject Tilburg – Eindhoven en het traject St. Annabosch – Galder krijgen ieder een eigen milieueffectrapport. Voor beide trajecten is het mogelijk een zienswijze in te dienen.

Planning

WanneerWat
2019Vaststellen ontwerptracébesluiten
2019Zienswijze indienen op ontwerptracébesluiten
2019Nota van antwoord ontwerptracébesluiten
2020-2021Vaststellen tracébesluiten

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen kunt u een e-mail sturen naar InnovA58@rws.nl of bellen naar 0800 8002. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Innova58.