InnovA58

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 van het project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen tot het opstellen van twee milieueffectrapportages.

De A58 voldoet in de toekomst niet aan de bereikbaarheidsdoelstellingen. Dit leidt tot grote economische schade. Vooral omdat dit stuk van de A58 een belangrijke verbindingsschakel is tussen zowel Utrecht – Antwerpen als tussen Brainport Eindhoven en Tilburg – Mainport Rotterdam.

In november 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) als voorkeursalternatief gekozen om de A58 te verbreden van 2 naar 3 rijstroken. Dit project is van start gegaan onder de naam InnovA58.

Naast de wegverbreding werkt het project aan de SmartwayZ.NL doelstellingen op het gebied van Smart Mobility en duurzaamheid. Smartwayz.nl is een innovatief mobiliteitsprogramma waarin overheden, marktpartijen en kennisinstellingen intensief samenwerken aan een betere bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Een goed vestigingsklimaat, duurzame leefomgeving en een betrouwbare internationale verbinding staan daarbij voorop.

Voornemen

Bij het gekozen voorkeursalternatief voor een verbreding van 2 naar 3 rijstroken is rekening gehouden met het advies van de bestuurlijke adviesgroep. Deze adviesgroep vertegenwoordig de diverse stakeholders in de regio. Met het opstellen van een milieueffectrapport (Project-MER) worden de milieugevolgen inzichtelijk gemaakt. Het traject Tilburg – Eindhoven en het traject St. Annabosch – Galder krijgen ieder een eigen milieueffectrapport. Voor beide trajecten is het mogelijk een zienswijze in te dienen.

Planning

WanneerWat
2019Vaststellen ontwerptracébesluiten
2019Zienswijze indienen op ontwerptracébesluiten
2019Nota van Antwoord ontwerptracébesluiten
2020-2021Vaststellen tracébesluiten

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Voor meer informatie over het project kunt u terecht op de website van Innova58.

Of bij Rijkswaterstaat: e-mail InnovA58@rws.nl of telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.