Voornemen InnovA58

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen milieueffectrapport A58 Tilburg - Eindhoven en het voornemen milieueffectrapport A58 St. Annabosch - Galder.

Voornemen

De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft voor het voorkeursalternatief gekozen om de A58 te verbreden van twee naar drie rijstroken. Bij dit voorkeursalternatief is rekening gehouden met het advies van de bestuurlijke adviesgroep die de diverse stakeholders in de regio vertegenwoordigt.

In het nog op te stellen (ontwerp)trac├ębesluit wordt verder beschreven:

  • Hoe het voorkeursalternatief wordt ingepast in de omgeving;
  • Welke maatregelen nodig zijn op het gebied van natuur, landschap en geluid.

Met het opstellen van een milieueffectrapport worden de milieugevolgen inzichtelijk gemaakt. Er wordt onderzocht wat de eventuele effecten zijn op de Natura-2000 gebieden Kampina en Oisterwijkse Vennen, Regte Heide en Riels Laag en het Ulvenhoutse bos.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de reactietermijn beoordeelt Rijkswaterstaat alle zienswijzen die zijn binnengekomen. De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.