Internetconsultatie: Regeling zuivering toiletwater pleziervaart

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie regeling zuivering toiletwater pleziervaart.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de regeling lozen buiten inrichtingen (Rlbi). Sinds 2009 geldt een verbod om ongezuiverd toiletwater van pleziervaartuigen te lozen, maar dit wordt op grote schaal overtreden. Ook een opslagtank aan boord heeft nadelen. Echter, na zuivering mag het toiletwater wél geloosd worden; de wijziging van deze regeling legt de eisen vast voor de waterzuiveringsinstallatie aan boord.

Doel van de regeling

Doel van deze wijziging is om eigenaren van pleziervaartuigen de mogelijkheid te bieden om op hun schip een zuiveringsvoorziening voor toiletwater te plaatsen en te gebruiken. Daarmee wordt een alternatief geboden voor de opslagtank voor toiletwater, die regelmatig moet worden leeggepompt bij jachthavens met een ontvangstinstallatie.

Doelgroepen die worden geraakt door de regeling

  • eigenaren en gebruikers van pleziervaartuigen;
  • fabrikanten en leveranciers van zuiveringsvoorzieningen;
  • zwemmers in oppervlaktewater;
  • waterschappen en Rijkswaterstaat in hun rol van toezichthouder en handhaver.

Meer informatie

Wilt u meer informatie de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/regeling_zuivering_toiletwater_pleziervaart (let op: link opent in nieuw venster)

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).