Internetconsultatie: Wijziging Drinkwaterregeling

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Wijziging Drinkwaterregeling.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Drinkwaterregeling voor. Goed en veilig drinkwater is een eerste levensbehoefte, en essentieel voor de volksgezondheid. Deze wijziging heeft als doel om nieuwe en nog onbekende chemische stoffen (‘opkomende stoffen’) in het oppervlaktewater efficiënter aan te pakken. Het beschermingsniveau blijft daarbij gelijk.

Doel van de wijziging

Goed en veilig drinkwater is niet vanzelfsprekend. In een klein land als het onze staat de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater voortdurend onder druk. Het doel van deze wijziging is om voldoende en schoon drinkwater te garanderen, tegen een goede prijs. ‘Opkomende stoffen’ zijn daarbij belangrijk: dit zijn stoffen waarvan de schadelijkheid nog onbekend is. Als zo’n stof wordt aangetroffen wordt onderzocht wat de risico’s voor de volksgezondheid zijn en worden waar nodig maatregelen getroffen.

Door het vereenvoudigen van de administratieve stappen voor drinkwaterbedrijven kan beter en eerder worden ingespeeld op de vraag of een stof wel of geen risico vormt. Zo kunnen de drinkwaterbedrijven meer aandacht schenken aan de stoffen die een (mogelijk) risico vormen voor de volksgezondheid.

Doelgroepen die worden geraakt door de regeling

  • Drinkwaterbedrijven;
  • Andere betrokkenen: de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Bevoegde Gezagen, waterbeheerders, aanvragers van (water)vergunningen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_drinkwaterregeling (let op: link opent in nieuw venster)

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).