Natura 2000: Deltawateren 2016 - 2022

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt geen beroep meer instellen tegen het wijzigingsbesluit.

Het doel van het beheerplan is om diersoorten, zoals vissen, vogels en zeezoogdieren, en hun leefomgeving in de Deltawateren te beschermen en ervoor te zorgen dat die blijven bestaan. Hierbij staat de balans tussen bescherming en activiteiten in het gebied centraal. Hiervoor is het beheerplan voor de periode 2016 - 2022 opgesteld.

Wijzigingsbesluit

Het wijzigingsbesluit Natura 2000 deelbeheerplan Westerschelde en Saefthinge is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat op 26 maart 2018 vastgesteld en bevat onderstaande aanpassing:

  • In bijlage A van het Natura 2000 Deelbeheerplan Westerschelde en Saeftinghe is regulier beheer en onderhoud van kabels en leidingen als vergunningvrije activiteit opgenomen.

Beroepsprocedure

U kunt geen beroep meer instellen tegen het wijzigingsbesluit van de Natura 2000: deltawateren 2016 - 2022. De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl en op de website van Rijkswaterstaat.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.