U kunt geen zienswijze meer indienen op het tracébesluit Schiphol - Amsterdam - Almere. Dit was mogelijk van 31 maart tot en met 11 mei 2011.

Wijzigingen

In het tracébesluit maart 2011 is een aantal wijzigingen aangebracht door middel van wijzigingsbesluiten. Redenen:

  • Kostenbesparing;
  • Tegemoetkomen aan ingediende zienswijzen;
  • Verbeteren van het tracébesluit.

Tot nu toe zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Aanpassing tracébesluit, september 2011;
  • Optimalisatie tracébesluit, via nieuw ontwerptracébesluit, 2012;
  • Vaststelling nieuw tracébesluit, 2013;
  • Vaststelling nieuw tracébesluit 2014.