Fase 8 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

De komende jaren worden de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere verbreed. Dit doet Rijkswaterstaat om het aantal files te verminderen, de noordelijke Randstad beter bereikbaar te maken en de leefbaarheid te vergroten.

De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht 4 in plaats van 3 rijstroken en een wisselbaan. Daarnaast plaatst Rijkswaterstaat nieuwe geluidschermen. Ook wordt de snelweg over 1,3 kilometer verdiept aangelegd. Rijkswaterstaat start eind 2019 met de bouwwerkzaamheden. In de periode 2024/2026 rijdt de eerste auto over de verbrede A9.

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017

De zienswijzen op het ontwerptracébesluit hebben in 2016 geleid tot enkele wijzigingen in het tracébesluit. Deze wijzigingen kunt u vinden op de pagina van het tracébesluit.

Meer informatie

Met vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat (opent in nieuw venster)

U kunt ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), 7 dagen per week bereikbaar, maandag t/m vrijdag 07.00-20.00 uur, zaterdag, zondag en feestdagen 10.00-18.30 uur) .