U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

De komende jaren worden de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere verbreed. Dit doet Rijkswaterstaat om het aantal files te verminderen, de noordelijke Randstad beter bereikbaar te maken en de leefbaarheid te vergroten. De A9 krijgt tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht 4 in plaats van 3 rijstroken en een wisselbaan. Daarnaast plaatst Rijkswaterstaat nieuwe geluidschermen. Ook wordt de snelweg over 1,3 kilometer verdiept aangelegd. Rijkswaterstaat start eind 2019 met de bouwwerkzaamheden. In de periode 2024/2026 rijdt de eerste auto over de verbrede A9.

Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017

De zienswijzen op het ontwerptracébesluit hebben in 2016 geleid tot enkele wijzigingen in het tracébesluit. Deze wijzigingen kunt u vinden op de pagina van het tracébesluit.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Met vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.