Spooromgeving Geldermalsen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom de capaciteit van het spoor vergroten, zodat er meer reizigerstreinen kunnen rijden op de drukste trajecten in de brede Randstad. Hiervoor heeft het ministerie het programma hoogfrequent spoorvervoer (PHS) opgezet. Voor de corridor Amsterdam – Utrecht – Eindhoven betekent PHS dat het aantal intercity’s per uur per richting toeneemt van vier naar zes. Ook gaat het aantal sprinters tussen Utrecht en Geldermalsen van vier naar zes per uur per richting.

Tracébesluit

Het tracébesluit spooromgeving Geldermalsen omvat de noodzakelijke aanpassingen aan de sporen en het station in Geldermalsen om de uitbreiding van het aantal sprinters mogelijk te maken en daarnaast de robuustheid van de rail infrastructuur en de betrouwbaarheid van de dienstregeling te verhogen.

Meer informatie

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de directie Participatie, telefoonnummer 070 456 8999.

Voor vragen over de inhoud van het ontwerptracébesluit kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 0800 776 7245 of vul het contactformulier op de website in (opent in nieuw venster).

Kijk voor meer informatie op www.prorail.nl/projecten/geldermalsen (opent in nieuw venster).