U kunt geen meer beroep instellen tegen het Tracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en het Saneringsbesluit A1 Lochem – Azelo.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil samen met de provincies Gelderland en Overijssel, de Cleantech regio (De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen) en Regio Twente de A1 tussen Apeldoorn-Zuid en Azelo aanpassen. De aanpassing van de weg verbetert de doorstroming op dit traject en de bereikbaarheid van de regio.

Tracébesluit en saneringsbesluit

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft nu het tracébesluit en saneringsbesluit vastgesteld met daarbij een reactienota (bijlage 7). Deze reactienota bevat de reactie op alle ingediende zienswijzen. In Bijlage 9 ‘Wijzigingen' bij het tracébesluit staat een compleet overzicht van alle wijzigingen tussen ontwerptracébesluit en het tracébesluit. Het tracébesluit beschrijft in detail de maatregelen aan de A1 tussen Apeldoorn en Azelo en de inpassing van het tracé (de weg) en compenserende maatregelen voor onder andere geluid, natuur en water. Het saneringsbesluit heeft betrekking op de weggedeelten waar de sanering (geluidsmaatregelen voor woningen waarvan de geluidsbelasting nu al te hoog is) niet in combinatie met de geluidsmaatregelen van het tracébesluit kan plaatsvinden.

Planning

WanneerWat
2018-2020 en 2024-2028Uitvoering van werkzaamheden

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.