Ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en Ontwerpsaneringsbesluit A1 Deventer - Azelo

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Ontwerptracébesluit A1 Apeldoorn – Azelo en Ontwerpsaneringsbesluit A1 Deventer - Azelo

Deze fase is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de ontwerpbesluiten.

De A1 is een drukke transportas en vormt een belangrijke verbinding tussen de economische gebieden binnen en buiten Nederland. Een goede doorstroming op deze route is daarom van groot belang. Rijkswaterstaat gaat de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in beide richtingen in twee fases verbreden:

  • Tussen 2018 en 2020 wordt het tracé vanaf Twello tot Deventer verbreed naar 2x4 rijstroken
  • Tussen 2018 en 2020 wordt het tracé vanaf Deventer-Oost tot Rijssen verbreed naar 2x3 rijstroken
  • Tussen 2024 en 2028 wordt het tracé tussen Apeldoorn en Twello verbreed naar 2x4 rijstroken
  • Tussen 2024 en 2028 wordt het tracé tussen Deventer en Deventer-Oost en tussen Rijssen en knooppunt Azelo verbreed naar 2x3 rijstroken

Behalve verbreding benutten we de gelegenheid om in dit gebied de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid te verbeteren. Er komt bijvoorbeeld energiezuinige ledverlichting en waardevolle landschapselementen worden hersteld.

Vaststellen

De minister van Infrastructuur en Milieu stelt het Tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo en het Saneringsbesluit A1 Deventer-Azelo vast. Dit gebeurt mede op basis van de ingediende zienswijzen. Het besluit wordt naar verwachting in het voorjaar van 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Als u een zienswijze heeft ingediend, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Ook krijgt u antwoord op uw ingebrachte reactie.