Voornemen milieueffectrapport

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Voornemen milieueffectrapport

Deze fase is afgerond op 7 januari 2015. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen milieueffectrapport.

In het voornemen staat beschreven welke voorkeursoplossing in het milieueffectrapport en het trac├ębesluit onderzocht en uitgewerkt gaat worden. Dit voorkeursalternatief bestaat uit:

 • Het toevoegen van een extra rijstrook tussen Apeldoorn-Zuid en Azelo
 • Het ombouwen van de aanwezige spitsstroken omgebouwd tot permanente rijstroken

In de notitie reikwijdte en detailniveau staan verder het onderzoeksprogramma, de referentiesituatie en het plangebied/studiegebied weergegeven.

Maatregelen

Het voorkeursalternatief wordt in delen uitgevoerd en bestaat uit de volgende maatregelen:

 • Deel 1: realisatie voorzien van 2017 tot en met 2020
 • Extra rijstroken in beide richtingen tussen de aansluitingen Twello en Deventer
 • Extra rijstrook in beide richtingen tussen de aansluitingen Deventer-Oost en Rijssen
 • Sluiten van de parkeerplaatsen De Hop en Boermark
 • Uitbreiden van de verzorgingsplaatsen Struik en Bolder
 • Deel 2: realisatie voorzien van 2024 tot en met 2026
 • Ombouwen van weefvak naar permanente rijstrook tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen
 • Extra rijstrook in beide richtingen in het knooppunt Beekbergen tot aan Voorst
 • Extra rijstroken in beide richtingen tussen Voorst en Twello
 • Ombouwen van spitsstrook naar permanente rijstrook tussen Deventer en Deventer-Oost
 • Extra rijstrook tussen Rijssen en Azelo
 • Uitbreiden van de verzorgingsplaatsen Vundelaar en Paal

Het milieueffectrapport en het trac├ębesluit hebben betrekking op het gehele traject van Apeldoorn tot Azelo. Alle uitvoeringsmaatregelen die hierboven genoemd staan worden onderzocht en uitgewerkt.