A27/A1 Utrecht Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Fase 4 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het gewijzigd tracébesluit.

Op de A1 en A27 staan ’s ochtends en ’s avonds regelmatig files. Naar verwachting zal de verkeerssituatie verslechteren als er niets gedaan wordt. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat de A27 en A1 tussen Utrecht Noord, Knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Hiermee bereiken we:

  • dat de bereikbaarheid van de regio Utrecht en Amersfoort verbetert;
  • dat het verkeer vanuit de Randstad naar de rest van Nederland beter doorstroomt;
  • dat er minder files staan op het traject en de doorstroming in 2020 aan de norm voldoet.

Besluit tot wijziging tracébesluit

Het tracébesluit beschrijft de infrastructurele voorzieningen en maatregelen aan de A27 tussen aansluiting Utrecht Noord en Knooppunt Eemnes en aan de A1 tussen Knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Daarnaast geeft het tracébesluit aan welke maatregelen worden getroffen op onder andere het gebied van geluid en natuur en wat het effect daarvan is. Het tracébesluit lag van 11 september tot en met 23 oktober 2014 ter inzage.

Op 10 juni 2015 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan met betrekking tot het tracébesluit. Ten aanzien van twee beroepen heeft de rechter aan de minister een nadere motivering gevraagd.

Meer informatie

Voor vragen over de beroepsprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

U kunt voor meer inhoudelijke informatie over het project gratis bellen met 0800-8002. Bereikbaar 7 dagen per week, maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en op zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 tot 18.30 uur. Ook kunt u mailen naar vraaga27a1@rws.nl