U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

Automobilisten staan bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Om de doorstroming te verbeteren, verbreedt Rijkswaterstaat de weg. Zo verminderen de files en het sluipverkeer in de regio. Ook zorgt de verbreding voor een betere beschikbaarheid van het snelwegennetwerk, voor een goed ingerichte weg met het oog op toekomstige verkeersstromen en voor voldoende alternatieve routes in geval van calamiteiten.

Klik hier om het volledige tracé te bekijken in groot formaat.

Tracébesluit

  • De A27 richting Utrecht krijgt tussen Hooipolder en Houten drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken. Op de rest van het traject komt een spitsstrook.
  • Op de A27 richting Breda krijgt de weg tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier reguliere rijstroken. De andere delen krijgen drie rijstroken, waarvan één spitsstrook.

Illustratie Rijstrokenschema A27 Houten-Hooipolder.

  • De westelijke Houtensebrug wordt gerenoveerd en verbreed.

  • De bestaande Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug worden geheel vervangen door nieuwe bruggen, omdat dit op de langere termijn goedkoper is en er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Daarnaast zorgen nieuwe bruggen voor minder geluid dan de huidige bruggen.

Saneringsbesluit

  • Het saneringsbesluit bevat geluidmaatregelen voor 60 saneringswoningen langs wegvakken waar de geluidsanering niet in combinatie met het Tracébsluit A27 Houten-Hooipolder kan plaatsvinden.

  • Het saneringsbesluit loopt, vanwege de samenhang met het tracébesluit, vooruit op de overige saneringen binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG).

Planning

WanneerWat
2019Vaststellen tracébesluit en saneringsplan
2019Mogelijkheid beroep in te stellen tegen tracébesluit en saneringsplan
2022Start realisatie
2027 - 2029
Openstelling van het zuidelijk gedeelte Everdingen - Hooipolder
2028 - 2030
Openstelling het noordelijk gedeelte Houten - Everdingen

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 4568999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Rijkswaterstaat en op de projectwebsite.