A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit van donderdag 4 oktober tot en met woensdag 14 november 2018.

Knooppunt Hoevelaken is een belangrijk verkeersknooppunt. De komende jaren zal het verkeer op en rond knooppunt Hoevelaken toenemen en daarmee ook de files. Daarom wordt knooppunt Hoevelaken aangepast en krijgen de A1 meer rijstroken tussen aansluiting 12 Bunschoten en aansluiting 15 Barneveld. De A28 krijgt meer rijstroken tussen aansluiting 5 Maarn en aansluiting 9 Nijkerk.

Het verkeer uit het noorden, oosten en zuiden van Nederland moet over de wegen van midden Nederland om de Randstad te bereiken en andersom. In de spitsuren en bij ongevallen staan hier vaak lange files, waaronder op knooppunt Hoevelaken en de aansluitende A1 en A28. Dit zorgt niet alleen voor een minder goede doorstroming tussen de verschillende regio’s, maar ook voor een minder goede bereikbaarheid van midden Nederland.

Daarnaast zorgen de files voor een minder prettige leefomgeving voor de bewoners van omliggende steden en dorpen als Amersfoort, Leusden, Hoevelaken, Nijkerk en Terschuur. Het gaat hierbij vooral om geluidshinder en sluipverkeer. Als de doorstroming van het verkeer op het knooppunt en de A28 en A1 verbetert, neemt ook de hinder voor de omgeving af.

Ontwerptracébesluit en ontwerpsaneringsbesluit

Het ontwerptracébesluit beschrijft in detail de plannen voor de aanpassing van het knooppunt Hoevelaken en de verbreding van de A28 en de A1. Het bijbehorende milieueffectrapport (MER) geeft een beschrijving van de effecten van het project op onder meer de natuur, het landschap, geluid en lucht, bodem en water.

Het ontwerpsaneringsbesluit voor geluid heeft betrekking op de weggedeelten waar de sanering (geluidmaatregelen voor woningen waarvan de geluidbelasting nu reeds te hoog is) niet in combinatie met de geluidmaatregelen van het ontwerptracébesluit kan plaatsvinden.

Het ontwerptracébesluit bevat de volgende voorstellen:

  • Aanpassing van knooppunt Hoevelaken van klaverblad naar komvormig verkeersknooppunt met ruime verbindingswegen
  • Verbreding van de A28 naar 2x3 rijstroken tussen aansluiting 9 Nijkerk en aansluiting 8a Amersfoort-Vathorst
  • Verbreding van de A28 naar 2x4 rijstroken tussen aansluiting 8a Amersfoort-Vathorst en aansluiting 5 Maarn; met uitzondering van de oostelijke rijbaan vanaf aansluiting 7 Leusden tot knooppunt Hoevelaken: verbreding naar 5 rijstroken (hoofdrijbaan met 2 rijstroken en parallelbaan met 3 rijstroken)
  • Verbreding van de A1 naar 2x4 rijstroken tussen aansluiting 12 Bunschoten en aansluiting 15 Barneveld

Informatiebijeenkomsten

Rijkswaterstaat organiseert vijf informatiebijeenkomsten om de plannen voor het knooppunt Hoevelaken verder toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten zijn steeds van 19.00 uur tot 21.00 uur. U kunt op elk tijdstip binnenlopen en u hoeft zich niet vooraf aan te melden.

DatumMaandag 8 oktober 2018
Tijd19.00 tot 21.00 uur
LocatieVan der Valk hotel Leusden, Philipsstraat 18, Leusden
DatumDonderdag 11 oktober 2018
Tijd19.00 tot 21.00 uur
LocatieZalencentrum Houtrust, Heideweg 23, Hooglanderveen (Amersfoort-Noord)
DatumMaandag 15 oktober 2018
Tijd19.00 tot 21.00 uur
LocatieBilderberg hotel De Klepperman, Oosterdorpstraat 1, Hoevelaken
DatumDonderdag 18 oktober 2018
Tijd19.00 tot 21.00 uur
LocatieCongrescentrum De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk
DatumDonderdag 1 november 2018
Tijd19.00 tot 21.00 uur
LocatieZalencentrum Concordia, Kerklaan 3, Hoogland ( Amersfoort)

Planning

WanneerWat
Eind 2019
Beroep instellen op tracébesluit (TB) en saneringsbesluit (SB)

Meer informatie

Heeft u vragen over de participatieprocedure? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de directie Participatie op telefoonnummer 070 456 8999.

Voor meer informatie over het project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken kunt u terecht op www.rijkswaterstaat.nl/hoevelaken. U kunt u ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat op het gratis telefoonnummer 0800 8002. De Landelijke Informatielijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur; in het weekend en tijdens feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.