A4 Burgerveen-N14

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

De structuurvisie van de A4 Burgerveen-N14 is vastgesteld. U had van woensdag 8 juli 2020 tot en met woensdag 19 augustus 2020 de mogelijkheid deze in te zien. Er was geen mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen de structuurvisie.

De rijksweg A4 vormt de belangrijkste wegverbinding tussen de drie grootste steden van Nederland. Vanuit Amsterdam loopt de A4 langs luchthaven Schiphol en Leiden naar Den Haag en vanaf daar verder richting Rotterdam. Het deel van de A4 tussen knooppunt Burgerveen (A44) en Den Haag is de laatste jaren uitgegroeid tot de drukste weg van Nederland, met een prominente plaats in de jaarlijkse file top-50 van de ANWB. Een goede doorstroom van het verkeer op de A4 is cruciaal voor de bereikbaarheid van de Randstad. Een verbeterde doorstroming op de A4 resulteert daarnaast in een betere beschikbaarheid van de lokale en provinciale wegen (door minder verkeer via deze wegen), wat bijdraagt aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Een tweede aandachtspunt is de verkeersveiligheid. Op het deel van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 zijn regelmatig ongelukken. Dit komt deels door drukte op de weg, maar ook vanwege weefbewegingen, onduidelijkheid over de keuze van parallelbaan of hoofdrijbaan, de verstoring in het wegbeeld bij de verdiepte ligging bij Leiden/Leiderdorp en de beperkte doorrijhoogte en –breedte van het Ringvaartaquaduct.

Structuurvisie

In het milieueffectrapport bij de ontwerpstructuurvisie zijn de effecten beschreven van de kansrijke alternatieven en varianten die zijn onderzocht. Op basis hiervan is het voorkeursalternatief tot stand gekomen. Een structuurvisie vormt het kader voor de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief. Met deze structuurvisie wordt de verkenningsfase afgesloten en start de planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt.

Planning

WanneerWat
Begin 2021
Zienswijzen indienen over Notitie Reikwijdte en Detailniveau en voornemen een projectmilieueffectrapport opstellen voor de A4 Burgerveen-N14
2021
Opstellen milieueffectrapport en ontwerptracébesluit A4 Burgerveen-N14
Medio 2022
Zienswijze indienen over het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport A4 Burgerveen-N14
2023
Beroep instellen tegen het tracébesluit A4 Burgerveen-N14

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.a4burgerveen-n14.nl.