Zienswijze indienen

Het project bevindt zich in fase 1. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen een m.e.r. - procedure te starten voor de verkenning A4 Burgerveen-N14 van 17 januari tot en met 13 februari 2019.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25Mb).

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de plannen u reageert en welke argumenten u heeft voor uw zienswijze. U kunt bijvoorbeeld ingaan op de volgende punten:

  • Wat mag volgens u niet worden vergeten in de MIRT-Verkenning inzake A4 Burgerveen – N14?
  • Wilt u zich abonneren op de nieuwsbrief A4 Burgerveen – N14?

Dien uw zienswijze digitaal in (opent in nieuw venster)

Schriftelijk per post

  • Directie Participatie

  • t.a.v. MIRT-Verkenning A4

  • Postbus 30316

  • 2500 GH Den Haag

Mondeling

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u een afspraak maken via de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, telefoon 070 456 8999.