Alle relevante documenten die bij deze fase horen vindt u op deze pagina, met uitzondering van de Inpassingsvisie en het Vormgevings- en Inpassingsplan. Deze kunt u opvragen via de actiebuttons rechts van deze pagina.

Let op: Het openen van de documenten in Internet Explorer kan problemen geven, probeer daarom een andere browser te gebruiken. Ook zijn het grote bestanden, waardoor het even kan duren voordat de bestanden geladen zijn.

A. Bijlagen ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

B. Bijlagen ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

C. Bijlagen ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

Passsende Beoordeling stikstofdepositie

Deelrapport Geluid

Ontwerpsaneringsbesluit