Aanpassen van de maximumsnelheid op delen van de autosnelwegen

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het verkeersbesluit.

Sinds september 2012 is 130 km per uur op de autosnelweg de norm. Dat betekent dat de maximumsnelheid waar dat mogelijk is (permanent of dynamisch) 130 km per uur wordt. Een lagere maximumsnelheid is een uitzondering, maar in een aantal gevallen wel noodzakelijk. Deze 130 km-norm staat in een besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Verkeersbesluit

Dit verkeersbesluit gaat over 8 wegtrajecten van de autosnelweg in het beheer van het Rijk. Deze 9 wegtrajecten zijn delen van de A28, A31, A50, A58, A59, A76, A77 en A79. In het verkeersbesluit staat een uitgebreid overzicht van de wegtrajecten.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 - 456 8999.

Inhoudelijke informatie over de verhoging van de maximumsnelheid vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/130km. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.