Ontwerptracébesluit Spooruitbreiding Amsterdam

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Amsterdam Centraal. Dit was mogelijk van donderdag 26 maart tot en met woensdag 6 mei 2020. Dit project valt onder het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ontwerptracébesluit

Met deze groei neemt de vraag naar bereikbaarheid, betrouwbaarheid en leefbaarheid toe. Deze vraag kan worden opgevangen door een aantal fysieke maatregelen te nemen. Dit maakt het mogelijk meer goederen- en reizigerstreinen per uur en sneller te laten rijden. Terwijl de treinen blijven rijden, worden in een aantal overzichtelijke stappen, in en rond station Amsterdam Centraal, diverse aanpassingen uitgevoerd:

 • Verbreden en verlengen van perrons;
 • Weghalen van sporen;
 • Vernieuwen en verbreden Oosttunnel;
 • Realiseren van extra (rol)trappen en liften;
 • Realiseren van extra voorzieningen in Westtunnel;
 • Realiseren van een vrije kruising ter hoogte van de Dijksgracht;
 • Aanpassing ligging sporen, wissels en de seinen;
 • Vervangen van de vier stalen bruggen aan de Oostertoegang;
 • Spooraanpassingen ter hoogte van de Transformatorweg.

Meer informatie over het ontwerptracébesluit van dit project:

 • Een video over het ontwerptracébesluit;
 • Een presentatie van de onderzoeksresultaten.

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Mail dan uw vraag, naam, adres en telefoonnummer naar phs-amsterdam@prorail.nl. Wij nemen contact met u op voor een telefonische afspraak met een van onze vakspecialisten.

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven in een zogenoemde reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd.