Groningen Airport Eelde Luchthavenbesluit

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 van het project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen van Groningen Airport Eelde om een luchthavenbesluit aan te vragen en op de notitie reikwijdte en detailniveau.

Fase 1
Afgerond - Zienswijze indienen op het voornemen en de notitie reikwijdte en detailniveau voor het MER
Fase 2Zienswijze indienen op het ontwerpluchthavenbesluit
Fase 3Vaststellen luchthavenbesluit

Groningen Airport Eelde (GAE) heeft het voornemen om een aanvraag voor een luchthavenbesluit (LHB) in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aanleiding hiervoor zijn veranderingen in regelgeving en veranderingen in gebruik, exploitatie en ontwikkeling van de luchthaven. Een LHB legt het gebruik van een luchthaven door het luchtverkeer vast in regels en grenswaarden. Ook is het besluit nodig om een luchthaven te kunnen exploiteren.

Voornemen luchthavenbesluit

In december 2016 hebben de aandeelhouders (de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo) van Groningen Airport Eelde besloten in de verdere ontwikkeling van de luchthaven te investeren ten behoeve van de ontwikkeling van de regio. Het voornemen van de luchthaven is om een besluit aan te vragen dat deze ontwikkeling mogelijk maakt.

44 zienswijzen ingediend

Van 7 september tot en met 4 oktober 2017 zijn 44 zienswijzen ingediend op het voornemen tot aanvraag van een luchthavenbesluit en opstellen van milieueffectrapport Luchthaven Groningen Airport Eelde. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 88 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

U kunt de nota van antwoord vinden op de pagina documenten van het voornemen

Planning

WanneerWat
n.n.b.Aanvraag luchthavenbesluit inclusief aanbieding onderbouwende onderzoeken door luchthaven Groningen Airport Eelde.
n.n.b.Zienswijzen indienen op ontwerpluchthavenbesluit en milieueffectrapport.

Momenteel worden de invoergegevens die nodig zijn voor de geluidberekeningen in het milieueffectrapport gecontroleerd en waar nodig hersteld. Het is daarom nog niet bekend wanneer de aanvraag voor het luchthavenbesluit kan worden ingediend.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070-456 8999. Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met telefoonnummer 070-456 6480.