Groningen Airport Eelde Luchthavenbesluit

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen van Groningen Airport Eelde om een luchthavenbesluit aan te vragen en op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond
Zienswijze indienen over voornemen en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Zienswijze indienen over het ontwerpluchthavenbesluit

Groningen Airport Eelde (GAE) heeft het voornemen om een aanvraag voor een luchthavenbesluit in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aanleiding hiervoor zijn veranderingen in regelgeving en veranderingen in gebruik, exploitatie en ontwikkeling van de luchthaven. Een luchthavenbesluit legt het gebruik van een luchthaven door het luchtverkeer vast in regels en grenswaarden. Ook is het besluit nodig om een luchthaven te kunnen exploiteren.

Voornemen luchthavenbesluit

In december 2016 hebben de aandeelhouders (de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo) van Groningen Airport Eelde besloten in de verdere ontwikkeling van de luchthaven te investeren ten behoeve van de ontwikkeling van de regio. Het voornemen van de luchthaven is om een besluit aan te vragen dat deze ontwikkeling mogelijk maakt.

Planning

WanneerWat
n.n.b.Aanvraag luchthavenbesluit inclusief aanbieding onderbouwende onderzoeken door luchthaven Groningen Airport Eelde.
n.n.b.Zienswijzen indienen op ontwerpluchthavenbesluit en milieueffectrapport.

Momenteel worden de invoergegevens die nodig zijn voor de geluidberekeningen in het milieueffectrapport gecontroleerd en waar nodig hersteld. Het is daarom nog niet bekend wanneer de aanvraag voor het luchthavenbesluit kan worden ingediend.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met telefoonnummer 070-456 6480.