IC: Loodsplichtbesluit en Loodsplichtregeling 2020

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Loodsplichtbesluit 2020 en Loodsplichtregeling 2020 in verband met flexibilisering van de loodsplicht.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat herziet de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl). Kapiteins van zeeschepen zijn bij binnenkomst of vertrek uit een zeehaven verplicht om van de diensten van een loods gebruik te maken. Van deze loodsplicht is in bepaalde gevallen een vrijstelling of ontheffing mogelijk. Uitgangspunt van de herziening is uniformering en actualisering van de systematiek van vrijstellingen en ontheffingen van de loodsplicht.

Doel van de regeling

Meer uniformering brengen in de loodsplichtvrijstellingen en ontheffingen, maar met behoud van maatwerk per zeehaven(regio). Dit wordt gerealiseerd met de invoering van een PEC-regime (Pilotage Exemption Certificate), net als in andere Europese landen. Daarnaast wordt de regelgeving toekomstbestendig gemaakt door onder meer de aanpassing en verruiming van het vrijstellingsregime voor werkschepen (zoals baggerschepen) en de actualisering van de omschrijving van het loodsplichtig vaarwater. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de regelgeving overzichtelijker te maken door de inhoudelijke bepalingen per zeehavenregio te groeperen. Deze voorstellen hebben geen gevolgen voor het huidige niveau van veiligheid.

Doelgroepen die worden geraakt

  • Reders;
  • Kapiteins;
  • Loodsen;
  • Rijkshavenmeesters.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/loodsplichtbesluit_loodsplichtregeling_2020 (let op: link opent in nieuw venster).