Projectenlijst

Op deze pagina vindt u alle projecten waarbij het (in de toekomst) mogelijk is om als burger uw reactie te geven, bezwaar te maken of mee te denken. Als het niet meer mogelijk is om te participeren, dan staat dat erbij aangegeven.

104 projecten

Alle Projecten

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2018

De fase concept-kabinetsbesluit is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het TNO rapport.

22-06-2018

IC: Wijziging Besluit slotallocatie

U kunt niet meer reageren op de Wijziging Besluit slotallocatie.

05-06-2018

IC: Wijziging regeling ammoniak geurhinder veehouderij

U kunt niet meer reageren op de wijziging regeling ammoniak geurhinder veehouderij.

05-06-2018

Spoor: doorstroomstation Utrecht

Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit.

05-06-2018

Winning van zand Noordzee 2018-2027

Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer indienen tegen de definitieve besluiten.

28-05-2018

Nationale omgevingsvisie (NOVI)

Stap 1 in het project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de NOVI.

28-05-2018

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport....

23-05-2018

Corridor Amsterdam - Hoorn

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen tot het opstellen van een...

14-05-2018

IC: Implementatieverslag Verdrag van Aarhus

U kunt niet meer reageren op de het implemtatieverslag Verdrag van Aarhus.

14-05-2018

Groningen Airport Eelde Luchthavenbesluit

Fase 1 van het project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen van Groningen Airport Eelde om een...

14-05-2018