IC: Indexering maximumtarieven taxivervoer 2019

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie indexering maximumtarieven taxivervoer 2019.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de indexering van de maximumtarieven voor taxivervoer voor. Dit gebeurt sinds 2010, en sinds 2017 wordt hiervoor gebruik gemaakt van de Landelijke Tarievenindex (LTI). De keuze voor deze index volgt uit de evaluatie van de tariefstructuur in de taxisector, waarover de Tweede Kamer per brief in 2016 is geïnformeerd (Kamerstuk 31521 nr. 100).

Het streven is de regeling in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2019.

Doel van de regeling

Om de maximumtarieven aan te laten sluiten bij de prijsontwikkeling in de markt, worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de LTI. De regeling brengt de maximumtarieven in overeenstemming met de indexcijfers en schept ook voor 2019 duidelijkheid aan chauffeurs, ondernemers, burgers en handhavende instanties over de maximumtarieven.
Tevens wordt de verplichte verwijzing naar het Landelijke Klachtenmeldpunt taxivervoer op het schriftelijk ritbewijs en op de taxi-informatiekaart geschrapt. Dit vanwege ontwikkelingen als de opkomst van apps in het taxivervoer, waardoor het een stuk eenvoudiger is geworden om klachten rechtstreeks bij de vervoerder in te dienen.

Doelgroepen die worden geraakt

  • taxichauffeurs
  • taxi-ondernemers
  • taxi-reizigers
  • handhavende instanties