Internetconsultatie: Besluit tot vervroegde invoering Europese emissie-eisen voor kachels

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie Besluit tot vervroegde invoering Europese emissie-eisen voor kachels.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit voor over het ecologisch ontwerp voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken, oftewel (pellet)kachels. Het ontwerpbesluit bepaalt dat de eisen uit een Europese Verordening niet pas in 2022, maar al in 2020 in Nederland van toepassing worden op nieuwe (pellet)kachels. Dit ontwerpbesluit is uitsluitend bedoeld om emissie-eisen op toestellen toe te passen.

Doel van de regeling

Het doel van het ontwerpbesluit is de negatieve effecten op de volksgezondheid van het stoken van (pellet)kachels versneld te beperken. Dit gebeurt met name door eisen te stellen aan de uitstoot van fijn stof (zwevende deeltjes – PM10 en PM2,5) door (pellet)kachels.

Doelgroepen die worden geraakt door de regeling

  • Importeurs, fabrikanten en distributeurs van (pellet)kachels;
  • Kopers van (pellet)kachels;
  • Burgers die hinder/overlast ondervinden van het stoken van (pellet)kachels.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/vervroegde_invoering_europese_emissie_eisen_kachels. (let op: link opent in nieuw venster)

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).