Internetconsultatie: Regeling speciaal beschermde gebieden

U kunt niet meer reageren op de internetconsultatie regeling speciaal beschermde gebieden Antarctica.

De Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bereiden de regeling Antarctische Speciaal Beschermde Gebieden (ASPA’s) voor. Dit sluit aan op de wijziging op 20 februari 2019 van de Wet bescherming Antarctica (WbA). In deze nieuwe WbA kunnen de verantwoordelijke bewindspersonen gebieden aanwijzen waarvoor het algemene betredingsverbod niet geldt. Met deze regeling ASPA’s wordt dit nader uitgewerkt.

Doel van de regeling

Het algemene uitgangspunt is, dat het verboden is om ASPA’s te betreden. Wel biedt de WbA de mogelijkheid om hier een uitzondering op te maken. Met deze regeling worden vijf speciaal beschermde Antarctische gebieden, Antarctic Specially Protected Area’s (ASPA’s) aangewezen. In deze vijf gebieden kan betreding ten behoeve van niet-wetenschappelijke activiteiten met als doel het bezoeken van een historische plaats of monument worden toegestaan. Deze regeling regelt nog niet de daadwerkelijke toegang tot deze vijf gebieden, hiervoor is eerst nog een vergunning nodig. Met deze regeling wordt tegemoet gekomen aan de wens van Nederlandse organisatoren van reizen die ASPA’s willen bezoeken. Ook wordt zo voorkomen dat zij een vergunning aanvragen in het buitenland om die plaatsen te kunnen betreden.

Doelgroepen die worden geraakt door de regeling

  • Touroperators (Nederlands, of organiserend vanuit Nederland) die reizen naar het Antarctisch gebied aanbieden.

Meer informatie

Wilt u meer over de internetconsultatie? Dat kan via https://www.internetconsultatie.nl/regeling_aanwijzing_aspas_antarctica. (let op: link opent in nieuw venster)

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe internetconsultaties? Aanmelden kan via https://www.internetconsultatie.nl/voorkeurabonnement (let op: link opent in nieuw venster).