Het project bevindt zich in fase 4. U kunt een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en de onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapportage (MER) van vrijdag 11 januari tot en met donderdag 21 februari 2019.

In de MER-actualisatie van 2018 is geconstateerd dat de contouren voor geluid en externe veiligheid en de grenswaarden in handhavingspunten beperkt wijzigen ten opzichte van de contouren en grenswaarden uit het MER 2014 en het luchthavenbesluit. Om deze reden is besloten om het luchthavenbesluit uit 2015 te wijzigen. Met het voorliggend ontwerpbesluit tot wijziging luchthavenbesluit Lelystad wordt hier uitvoering aan gegeven.

Ontwerpwijzigingsbesluit luchthavenbesluit Lelystad

Met het ontwerpwijzigingsbesluit wordt het bestaande luchthavenbesluit Lelystad uit 2015 op onderstaande onderdelen gewijzigd:

  • De wettelijke contouren en grenswaarden in de handhavingspunten zijn aangepast naar aanleiding van de actualisatie van het MER;
  • Het uiteindelijk maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar is vastgelegd in het luchthavenbesluit;
  • Er zijn aanvullende handhavingspunten vastgesteld in het luchthavenbesluit;
  • De voorwaarden waaronder vliegtuigen bij uitzondering mogen landen en vertrekken op Lelystad Airport tussen 23.00 en 24.00 uur zijn aangescherpt;
  • Een aantal beschermingsvlakken is geactualiseerd voor de goede werking van de apparatuur voor communicatie en navigatie. Dit zijn gebieden rond de luchthaven waar beperkingen gelden voor de hoogte van te bouwen objecten.

Geactualiseerd milieueffectrapportage

De actualisatie van de milieueffectrapportage (MER) over Lelystad Airport brengt de milieueffecten van het gebruik van de luchthaven in kaart op basis van gecorrigeerde invoergegevens (stuwkracht en vlieghoogten), actuele feiten, inzichten en wettelijke voorschriften. Bij de geactualiseerde MER is een addendum gevoegd over de verplaatsing van het helikopter oefencircuit.

Zienswijze indienen

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25Mb).

Informatiebijeenkomsten

U bent welkom op onze informatiebijeenkomsten over het ontwerpbesluit tot wijziging van het luchthavenbesluit Lelystad en de geactualiseerde MER. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u vragen stellen over het ontwerp wijzigingsbesluit en de onderliggende geactualiseerde MER.

Datum22 januari 2019
LocatieAbe Lenstra Stadion
AdresAbe Lenstra Blvd 19, Heerenveen
Datum28 januari 2019
LocatieZuiderzeemuseum
AdresWierdijk 12 - 22 Enkhuizen
Datum30 januari 2019
LocatieDe tamboer
AdresHoofdstraat 17, Hoogeveen
Datum5 februari 2019 Flevoland
LocatieAgora Theater
AdresAgorabaan 12, Lelystad
Datum11 februari 2019 in
LocatieNieuwe Buitensocitëit
AdresStationsplein 1, Zwolle
Datum14 februari 2019
LocatieTheater Orpheus
AdresChurchillplein 1, Apeldoorn

Tussen 18:00 uur en 21:30 uur kunt u binnenlopen op de informatiebijeenkomsten. Er vinden op de informatiebijeenkomsten geen plenaire sessies plaats. Voor de informatiebijeenkomsten geldt een maximale capaciteit van 300 bezoekers.

Aanmelden: Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten kan door op deze link te klikken (let op: link opent in nieuw venster).

Documenten bekijken

De documenten staan vanaf vrijdag 11 januari 2019 op deze website. Op papier kunt u de stukken van vrijdag 11 januari tot en met donderdag 21 februari 2019 tijdens reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:

OrganisatieAdresStad
Provinciehuis DrentheWesterbrink 1Assen
Provinciehuis FlevolandVisarenddreef 1Lelystad
Provinciehuis FryslânTweebaksmarkt 52Leeuwarden
Provinciehuis GelderlandMarkt 11Arnhem
Provinciehuis OverijsselLuttenbergstraat 2Zwolle
Provinciehuis Noord-HollandKleine Houtweg 18Haarlem
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (alleen op afspraak, telefoon 070 456 8999)Rijnstraat 8Den Haag

Wat gebeurt er daarna?

Na sluiting van de zienswijzenprocedure analyseert het ministerie alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig. Hierna reageert het ministerie op ingediende zienswijzen in een nota van antwoord. Wanneer de nota van antwoord verschijnt, is op dit moment nog niet bekend. Deze kunt u samen met het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad te zijner tijd inzien. Indieners van een zienswijze krijgen hier automatisch bericht van. Tegen het vastgestelde wijzigingsbesluit luchthavenbesluit Lelystad of de geactualiseerde MER is geen beroep mogelijk.