De aanvraag luchthavenbesluit Maastricht is afgerond.

De ambitie van Maastricht Aachen Airport Beheer en Infra B.V is om in 2024 jaarlijks 700.000 passagiers en 250.000 ton luchtvracht te verwerken. Het gaat hierbij om circa 25.500 vliegtuigbewegingen op jaarbasis. In dit kader acht Maastricht Aachen Airport Beheer en Infra B.V het van belang dat grotere vrachtvliegtuigen de mogelijkheid krijgen om voor het starten gebruik te kunnen maken van de totale aanwezige baanlengte 2.750 meter.

Op dit moment kunnen vliegtuigen gebruik maken van een start- en landingsbaan van maximaal 2.500 meter. Met de voorgenomen aanvraag voor een luchthavenbesluit wil Maastricht Aachen Airport Beheer en Infra B.V de staatssecretaris van IenM vragen dit gewijzigde gebruik mogelijk te maken. Ter onderbouwing van deze ambitie heeft Maastricht Aachen Airport Beheer en Infra B.V een milieueffectrapportage beoordeling opgesteld en aan de staatssecretaris van IenM gevraagd daarover een milieueffectrapportage beoordelingsbeslissing te nemen.

Milieueffectrapport beoordelingsbeslissing

De staatssecretaris heeft mede op basis van advies van de commissie voor de milieueffectrapportage besloten dat er geen volledig milieueffectrapport moet worden opgesteld. De commissie constateert dat voldoende informatie aanwezig is om de conclusie te trekken dat de beoogde wijziging in het gebruik van de luchthaven niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen zal leiden en dat een milieueffectrapportage geen toegevoegde waarde heeft. De staatssecretaris heeft deze conclusie overgenomen en deze beslissing per brief aan Maastricht Aachen Airport Beheer en Infra B.V. kenbaar gemaakt. Aanvullend is Maastricht Aachen Airport Beheer en Infra B.V. per brief door het ministerie gevraagd om het aanleveren van aanvullende informatie voor de aanvraag van het luchthavenbesluit.