Luchtvaartnota 2020 - 2050

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD).

Fase 1 Zienswijze indienen op de notitie reikwijdte en detailniveau
Fase 2Zienswijze indienen op de planMER en de luchtvaartnota

De luchtvaart groeit, nationaal en internationaal. Dit moet op een veilige manier gebeuren, in balans met duurzaamheid, leefbaarheid en economie. Daarom werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan een nieuwe visie op de luchtvaart. Die komt in de luchtvaartnota 2020 – 2050.

De planMER beschrijft de gevolgen van nieuw luchtvaartbeleid voor de leefomgeving. De NRD beschrijft de onderwerpen (reikwijdte) waar de planMER zich op richt en met welke diepgang (detailniveau) IenW dat doet.

Welke onderwerpen moeten aan bod komen in de planMER over de nieuwe luchtvaartnota? Daarover gaat de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de planMER luchtvaartnota 2020-2050. Deze MER beschrijft de gevolgen van nieuw luchtvaartbeleid voor de leefomgeving.

Notitie reikwijdte en detailniveau

De notitie reikwijdte en detailniveau beschrijft de onderwerpen (reikwijdte) die de planMER onderzoekt en met welke diepgang (detailniveau). In de planMER geeft IenW aan welke ambitie, strategie en maatregelen ze heeft getoetst bij elke denkrichting. Daarna kiest het ministerie een pakket aan maatregelen voor de luchtvaartnota.

Luchtvaartnota 2020-2050

In de luchtvaartnota schetst IenW een nieuwe toekomst voor de luchtvaart in Nederland. Daarvoor werkt het ministerie in een tussenstap verschillende denkrichtingen uit. Veiligheid vormt de basisrichting. De drie denkrichtingen daarbovenop zijn:

  • leefomgeving: op welke manier zorgt de luchtvaart voor minder hinder en meer woon- en leefgenot;
  • klimaat: hoe vermindert de luchtvaart de uitstoot van broeikasgassen als CO2;
  • economie: hoe versterkt het netwerk van vliegbestemmingen de Nederlandse economie.

In de luchtvaartnota komt uiteindelijk een voorkeurspakket met een combinatie van maatregelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de notitie reikwijdte en detailniveau en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op http://www.luchtvaartindetoekomst.nl/luchtvaartnota.

Indien u vragen heeft over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.