Notitie reikwijdte en detailniveau

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD).

De notitie reikwijdte en detailniveau beschrijft de onderwerpen (reikwijdte) die de planMER onderzoekt en met welke diepgang (detailniveau). In de planMER geeft IenW aan welke ambitie, strategie en maatregelen ze heeft getoetst bij elke denkrichting. Daarna kiest het ministerie een pakket aan maatregelen voor de luchtvaartnota.

Startbesluit luchtruimherziening

Abusievelijk staat in de NRD het jaar 2020 vermeld als moment waarop het startbesluit voor de luchtruimherziening genomen wordt. Dit jaartal is onjuist. Het startbesluit luchtruimherziening wordt genomen in april 2019.

Wat gebeurt er daarna?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) leest alle zienswijzen. In een nota van antwoord beschrijft IenW wat er met de zienswijzen gebeurt. De opbrengst gebruikt IenW voor de luchtvaartnota 2020-2050.