N18 Varsseveld - Enschede

Fase 6 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het besluit tot wijziging van het tracébesluit (2014-Kolenbranderweg, gemeente Haaksbergen).

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op startnotitie
Fase 2 Afgerond - Zienswijze indienen op trajectnota milieueffectrapport
Fase 3 Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerptracébesluit
Fase 4 Afgerond - Beroep aantekenen tegen tracébesluit
Fase 5 Afgerond - Beroep aantekenen tegen besluit tot wijziging van het tracébesluit (2014)
Fase 6 Afgerond - Beroep aantekenen tegen besluit tot wijziging van het tracébesluit (2014-Kolenbranderweg, gemeente Haaksbergen)

De minister van Infrastructuur en Milieu wil met de aanleg van een nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen. Daarnaast moet de nieuwe weg de bereikbaarheid van de regio verbeteren en daarmee de economische ontwikkeling stimuleren.

Besluit tot wijziging van het tracébesluit (2014-Kolenbranderweg, gemeente Haaksbergen)

Het nieuwe besluit tot wijziging komt tot stand door een wijziging op het oorspronkelijke tracébesluit. Dit besluit is vastgesteld in 2013 en is eerder dit jaar al een keer gewijzigd. De belangrijkste wijziging betrof toen een verdiepte ligging van de nieuwe N18 ter hoogte van de Geukerdijk/Museumbuurt-spoorlijn. En daarnaast overige (kleinere) wijzigingen. De belangrijkste wijziging in het nu voorliggende besluit is:

  • Aanpassing ter hoogte van de kruising van de Kolenbranderweg met de verbindingsweg naar de Stepelerveldweg in de gemeente Haaksbergen. Het gaat daarbij om een correctie van de grens van het Tracébesluit en een aangepaste ligging van een aantal duikers.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat (let op: link opent in nieuw venster).

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis), van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 07.00 uur tot 20:00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10:00 uur tot 18:30 uur.