De beroepsprocedure van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer instellen tegen het gewijzigd tracébesluit.

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de doorstroming, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren op en rond de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. Om dit te kunnen verbeteren wordt de weg verbreed. Daarbij wordt de Kroesenallee via een viaduct met op- en afritten op de N35 aangesloten. Een dergelijke aansluiting past niet op de locatie van de huidige kruising. Daarom moet de N35 worden verlegd.

Tracébesluit

Het oorspronkelijke tracébesluit N35 Zwolle - Wijthmen beschrijft hoe de vernieuwde (verbrede) N35 tussen de kruispunten Oldeneelallee en Koelmansstraat eruitziet en toont de inpassing in de omgeving. Dit tracébesluit is op 15 juni 2015 vastgesteld door de minister.

Beroepen en tussenuitspraak

Tegen het tracébesluit (2015) zijn dertien beroepen ingesteld. Op 24 februari 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Hierin is de minister de mogelijkheid geboden om het tracébesluit op één punt aan te passen. Dit heeft geleid tot het gewijzigd Tracébesluit N35 Zwolle – Wijthmen.

Bekijk het gewijzigd tracébesluit

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.

Inhoudelijke informatie over dit project vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.