Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport.

Het aantal reizigers én goederen over het spoor neemt toe. Om deze groeiende stroom mogelijk te maken, moeten er op drukke trajecten meer treinen kunnen rijden. Het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt daarvoor, met elke 10 minuten een reizigerstrein en voldoende ruimte voor het groeiende goederenvervoer. Het programma bevat diverse maatregelen, waaronder aanpassingen aan het spoor tussen Meteren en Boxtel.

588 zienswijzen op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

Van vrijdag 16 maart tot en met donderdag 26 april 2018 zijn 588 zienswijzen ingediend op het ontwerptracébesluit en milieueffectrapport Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren – Boxtel. Een deel van die zienswijzen is namens meerdere mensen ingediend. In totaal hebben 986 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel bevat diverse maatregelen, waaronder aanpassingen aan het spoor tussen Meteren - Boxtel. Deze zijn:

  • Een verbindingsboog (Zuidwestboog) bij Meteren. Deze zorgt voor een nieuwe verbinding tussen de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht – ’s-Hertogenbosch. Goederentreinen vanaf Rotterdam naar Venlo /Duitsland en overig Zuid-Nederland kunnen hierdoor ook via ’s-Hertogenbosch richting Boxtel rijden.
  • Een vierde spoor tussen ’s-Hertogenbosch en Vught en een vrije kruising bij Vught. Hierdoor zitten bij knooppunt ’s-Hertogenbosch de reizigerstreinen op de trajecten Utrecht – Eindhoven en Nijmegen – Tilburg elkaar niet meer in de weg.
  • Een verdiepte ligging voor een deel van het spoor in Vught. Door de aanpassingen kruisen straks vijf wegen in Vught het spoor ongelijkvloers in plaats van via overwegen. Onderdeel van de aanpassing is het ‘omkeren’ van de kruising van de spoorlijn en de N65.

De gevolgen voor de omgeving van zowel de spooraanpassingen als het groeiend aantal treinen, zijn voor het hele traject tussen Meteren en Boxtel onderzocht en in een milieueffectrapport beschreven. Het ontwerptracébesluit beschrijft de aanpassingen aan het spoor en geeft aan welke maatregelen worden genomen om de gevolgen voor de omgeving te verminderen.

Planning

WanneerWat
Tweede helft 2019
Nota van antwoord op de zienswijzen op het ontwerptracébesluit
Tweede helft 2019Vaststelling tracébesluit
Tweede helft 2019Mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het tracébesluit

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Meer informatie over PHS Meteren - Boxtel vindt u op de website van ProRail.