Programma Luchtruimherziening

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen een milieueffectrapport op te stellen (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor het programma Luchtruimherziening.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het programma Luchtruimherziening

Zienswijze indienen over concept-voorkeursbeslissing met milieueffectrapport Luchtruimherziening

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie en de luchtverkeersleidingsorganisaties Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) en Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) werken samen aan de herziening van het Nederlandse luchtruim. Het gebruik van het luchtruim is de afgelopen decennia sterk veranderd en deze veranderingen zullen zich ook in de toekomst blijven voordoen. Een grootschalige herziening van het luchtruim is nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen op het vlak van duurzaamheid, efficiëntie en capaciteit.

Voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor programma Luchtruimherziening

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie nemen, zoals in het regeerakkoord afgesproken, een besluit over de herziening van het Nederlandse luchtruim. Bij dat besluit wordt vermeld op welke wijze rekening is gehouden met de gevolgen van de herziening van het Nederlandse luchtruim voor de leefomgeving, zoals in het milieueffectrapport staat beschreven. De eerste stap in het opstellen van een milieueffectrapport is de terinzagelegging van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau waarin staat wat in het milieueffectrapport onderzocht zal worden.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau bestaat uit vier delen:

  • Het eerste deel beschrijft algemene informatie over de luchtruimherziening en de aanleiding voor een milieueffectrapport;
  • Het tweede deel beschrijft de varianten, hoe varianten opgebouwd worden en het proces tot de voorkeursvariant;
  • Het derde deel beschrijft het toetsingskader met de thema’s en criteria waarop de effecten worden bepaald;
  • Het vierde deel beschrijft het proces en het vervolg.

Planning

WanneerWat
Zomer 2020Kabinet neemt concept-voorkeursbeslissing met milieueffectrapport Luchtruimherziening
Najaar 2020Zienswijze indienen op de concept-voorkeursbeslissing met milieueffectrapport Luchtruimherziening
Eind 2020Nota van antwoord op de concept-voorkeursbeslissing Luchtruimherziening
Eind 2020Definitieve voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Ook is een visuele tijdlijn van het programma Luchtruimherziening beschikbaar.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 89 99.

Voor inhoudelijke vragen over het programma Luchtruimherziening kunt u een e-mail sturen naar IenW-luchtvaart@minienw.nl.

Meer informatie over het project is te vinden op www.luchtvaartindetoekomst.nl en www.planmerluchtruimherziening.nl.