Voornemen Programma Luchtruimherziening

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor het programma Luchtruimherziening.

Het programma Luchtruimherziening past formele en informele participatie door stakeholders toe. De formele participatiemomenten volgen uit de procedure voor het milieueffectrapport, waarbij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het milieueffectrapport ter inzage worden gelegd en eenieder een zienswijze in kan dienen. Aanvullend organiseert het programma Luchtruimherziening op verschillende momenten informele participatiemomenten met stakeholders. Bij alle activiteiten betrekt het programma stakeholders al vroegtijdig via een gestructureerde aanpak met drie participatiegroepen:

  • Bestuurlijke participatie (provincies);
  • Gebruikersparticipatie (civiele en militaire luchtruimgebruikers);
  • Maatschappelijke participatie (gemeenten, natuur- en belangenorganisaties, bewoners).

Reactienota beschikbaar

Van dinsdag 10 september tot en met maandag 7 oktober 2019 zijn 180 zienswijzen ingediend over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Een deel van de zienswijzen is namens meerdere mensen of organisaties ingediend. In totaal hebben 231 personen en organisaties hun naam onder één van de zienswijzen gezet.

In de reactienota reageert de minister van Infrastructuur en Waterstaat op deze zienswijzen. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd. De reactienota vindt u hier.