Voornemen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Fase 1 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het voornemen om een plan-MER op te stellen (notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor het programma Luchtruimherziening.

Het programma Luchtruimherziening past formele en informele participatie door stakeholders toe. De formele participatiemomenten volgen uit de procedure voor de plan-MER, waarbij de notitie Reikwijdte en Detailniveau en het plan-MER ter inzage worden gelegd en eenieder een zienswijze in kan dienen.

Aanvullend organiseert het programma Luchtruimherziening op verschillende momenten informele participatiemomenten met stakeholders. Bij alle activiteiten betrekt het programma stakeholders al vroegtijdig via een gestructureerde aanpak met drie participatiegroepen:

  • Bestuurlijke participatie (provincies);
  • Gebruikersparticipatie (civiele en militaire luchtruimgebruikers);
  • Maatschappelijke participatie (gemeenten, natuur- en belangenorganisaties, bewoners).