Selectieve onttrekking

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

U kunt geen beroep meer instellen tegen het projectplan Waterwet Selectieve Onttrekking. Dit was mogelijk van 8 november tot en met 19 december 2019.

De selectieve onttrekking is een maatregel die de toename van zoutwater in het Noordzeekanaal als gevolg van de aanleg van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden moet terugdringen. Een toename van zoutwater in het Noordzeekanaal kan schadelijke effecten hebben op natuur, landbouw en de toepassing van het water als koel- en/of proceswater. De selectieve onttrekking is een vast (doorvaarbaar) kunstwerk dat komt te liggen in het Binnenspuikanaal ten noorden van de zeesluizen. De werking van de selectieve onttrekking is gebaseerd op het feit dat zoutwater naar de bodem zakt. Middels een opening onderin het kunstwerk wordt het zoutwater via het Binnensluiskanaal naar het gemaal afgevoerd en blijft het zoetwater achterin het Noordzeekanaal.

Planning

WanneerWat
Voorzien in 2020 - 2022Realisatie van de selectieve onttrekking

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.

Meer informatie over het project is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/selectieve-onttrekking