Selectieve onttrekking

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Fase 2 van dit project is afgerond. U kunt geen beroep meer aantekenen tegen het projectplan waterwet selectieve onttrekking. U had van vrijdag 8 november tot en met 19 december 2019 de mogelijkheid in beroep te gaan.

De selectieve onttrekking is een maatregel die de toename van zoutwater in het Noordzeekanaal als gevolg van de aanleg van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden moet terugdringen. Een toename van zoutwater in het Noordzeekanaal kan schadelijke effecten hebben op natuur, landbouw en de toepassing van het water als koel- en/of proceswater.

De selectieve onttrekking is een vast (doorvaarbaar) kunstwerk dat komt te liggen in het Binnenspuikanaal ten noorden van de zeesluizen. De werking van de selectieve onttrekking is gebaseerd op het feit dat zoutwater naar de bodem zakt. Middels een opening onderin het kunstwerk wordt het zoutwater via het Binnensluiskanaal naar het gemaal afgevoerd en blijft het zoetwater achterin het Noordzeekanaal.

Wat gebeurt er daarna?

Na de beroepsfase gaat het project selectieve onttrekking de realisatiefase in.

Planning

WanneerWat
Voorzien in 2020 - 2022Realisatie van de selectieve onttrekking

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999. Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met de informatielijn van Rijkswaterstaat, telefoon 0800 8002 (gratis). Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, weekend en feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur.

Voor meer informatie over het projectplan waterwet en de tot op heden uitgevoerde onderzoeken kunt u terecht op www.rijkswaterstaat.nl/selectieve-onttrekking