Homepage Spooruitbreiding Meteren - Boxtel

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt geen beroep meer instellen tegen het tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren-Boxtel. Dit kon van donderdag 4 juni 2020 tot en met woensdag 15 juli 2020.

Het aantal reizigers en goederen over het spoor neemt toe. Om deze groeiende stroom mogelijk te maken, moeten op drukke trajecten meer treinen kunnen rijden. Het landelijk Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt daarvoor, met elke tien minuten een reizigerstrein en voldoende ruimte voor het groeiende goederenvervoer. Het programma bevat diverse maatregelen, waaronder aanpassingen aan het spoor tussen Meteren en Boxtel.

Trajectbesluit

Het project PHS Meteren-Boxtel bevat diverse maatregelen, waaronder aanpassingen aan het spoor tussen Meteren en Boxtel. Deze zijn:

  • Een verbindingsboog (Zuidwestboog) bij Meteren. Deze zorgt voor een nieuwe verbinding tussen de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch. Goederentreinen vanaf Rotterdam naar Venlo/Duitsland en overig Zuid-Nederland kunnen hierdoor ook via 's-Hertogenbosch richting Boxtel rijden.
  • Een vierde spoor tussen 's-Hertogenbosch en Vught en een vrije kruising bij Vught. Hierdoor zitten bij knooppunt 's-Hertogenbosch de reizigerstreinen op de trajecten Utrecht-Eindhoven en Nijmegen-Tilburg elkaar niet meer in de weg.
  • Een verdiepte ligging voor een deel van het spoor in Vught. Door de aanpassingen kruisen straks vijf wegen in Vught het spoor ongelijkvloers in plaats van via overwegen. Onderdeel van de aanpassing is het 'omkeren' van de kruising van de spoorlijn en de N65.

Het tracébesluit beschrijft de aanpassingen aan het spoor en geeft aan welke maatregelen worden genomen om de gevolgen voor de omgeving te verminderen.

Planning

WanneerWat
2023
Start realisatie (voorafgaand wordt begonnen met voorbereidende werkzaamheden)
2029
Indienststelling

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met ProRail via www.prorail.nl/contact.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van ProRail.