Fase 3 van dit project is afgerond. U kunt geen zienswijze meer indienen op het ontwerp van het besluit tot wijziging tracébesluit traject Hoofddorp-Diemen uit 2010.

Traject Hoofddorp - Diemen

Fase 1Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit
Fase 2 Afgerond - Beroep instellen tegen tracébesluit
Fase 3
Afgerond - Zienswijze indienen op het ontwerp van het besluit tot wijziging tracébesluit
Fase 4
Beroep instellen tegen het ontwerp van het besluit tot wijziging tracébesluit

In 2010 is besloten dat ProRail een geluidsscherm zou aanleggen langs de spoorlijn Amsterdam – Schiphol ter hoogte van Badhoevedorp. Dit geluidsscherm, van 925 meter lang en 1 tot 1,5 meter hoog, zou worden gebouwd tussen het spoor en de A4. Dit is vastgelegd in het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol - Amsterdam – Almere – Lelystad (traject Hoofddorp – Diemen) uit 2010.

Ondertussen heeft Rijkswaterstaat een geluidsscherm geplaatst van 5 meter hoog, ter hoogte van dezelfde locatie. De komst van dit geluidsscherm was nog niet bekend toen het tracébesluit spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad werd vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat het geluidsscherm langs het spoor hierdoor niet meer nodig is, dit levert geen extra geluidreductie op voor de omgeving. Het eerdere besluit is aangepast op het niet bouwen van het geluidscherm.

Ontwerpbesluit

  • Het geluidscherm van 1 tot 1,5 meter hoog tussen het spoor en de A4 bij Badhoevedorp wordt niet gebouwd.
  • Het niet bouwen van een geluidscherm is een afwijking van het tracébesluit in 2010. Deze wijziging is vastgelegd in het ontwerp van het besluit tot wijziging van het tracébesluit.

Wat gebeurt er daarna?

De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw zienswijze in het vervolg van het proces wordt betrokken.

Planning

WanneerWat
Eind 2019 nota van antwoord en besluit tot wijziging van het tracébesluit

Meer treinen

De spooruitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad was nodig omdat het steeds drukker wordt op het spoor. De spooruitbreiding draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de regio. Hierdoor kunnen meer treinen rijden tussen Flevoland en Amsterdam.

Voor de trajecten Weesp - Lelystad en Hoofddorp - Diemen is een tracébesluit met maatregelen voor de periode 2010 - 2016 vastgesteld.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.
Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u ook bellen met ProRail Publiekscontacten 0800-7767245.