U kunt geen beroep meer instellen tegen het besluit tot wijziging van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (traject Hoofddorp-Diemen) uit 2010. Dit kon van donderdag 4 juni tot en met woensdag 15 juli 2020.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over ontwerptracébesluit
Afgerond Beroep instellen tegen tracébesluit
Afgerond Zienswijze indienen over ontwerp van het besluit tot wijziging tracébesluit
Afgerond Beroep instellen tegen ontwerp van het besluit tot wijziging tracébesluit
In 2010 is besloten dat ProRail een geluidsscherm zou bouwen langs de spoorlijn Amsterdam – Schiphol ter hoogte van Badhoevedorp. Dit geluidsscherm, van 925 meter lang en 1 tot 1,5 meter hoog, zou worden gebouwd tussen het spoor en de A4. Dit is vastgelegd in het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol - Amsterdam – Almere – Lelystad (traject Hoofddorp – Diemen) uit 2010.

Ondertussen heeft Rijkswaterstaat een geluidsscherm geplaatst van 5 meter hoog, ter hoogte van dezelfde locatie. De komst van dit geluidsscherm was nog niet bekend toen het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad werd vastgesteld. Uit onderzoek blijkt dat het geluidsscherm langs het spoor hierdoor niet meer nodig is. Dit levert geen extra geluidreductie op voor de omgeving.

Vastgesteld besluit

  • Het geluidscherm van 1 tot 1,5 meter hoog tussen het spoor en de A4 bij Badhoevedorp wordt niet gebouwd.
  • Het niet bouwen van een geluidscherm is een afwijking van het tracébesluit uit 2010.

Meer treinen

De spooruitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere - Lelystad was nodig omdat het steeds drukker wordt op het spoor. De spooruitbreiding draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de regio. Hierdoor kunnen meer treinen rijden tussen Flevoland en Amsterdam. Voor de trajecten Weesp - Lelystad en Hoofddorp - Diemen is een tracébesluit met maatregelen voor de periode 2010 - 2016 vastgesteld.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.
Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u bellen met ProRail publieksvoorlichting 0800-7767245.