Ontwerpregeling experiment vervroegen nachtprocedures Schiphol

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

U kunt geen zienswijze meer indienen over de ontwerpregeling voor het experiment met het vervroegen van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures voor de luchthaven Schiphol. Dit was mogelijk van 30 augustus tot en met 26 september 2013.

De experimenteerregeling is op 24 oktober 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling heeft tot doel gedurende een proefperiode te onderzoeken of het actuele verkeersaanbod en andere operationele omstandigheden het toelaten om ook tussen 22.30 en 23.00 uur de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures te gebruiken, om zo min mogelijk geluidhinder voor de omgeving te veroorzaken. Nachtprocedures en het gebruik van CDA’s (glijvluchten) zijn belangrijke middelen bij het zo beperkt mogelijk houden van de geluidbelasting in de nacht. De nachtprocedures hebben betrekking op zowel landend als startend verkeer. Door het gebruik van nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures wordt het vliegverkeer via vaste routes afgehandeld en nadert het vliegverkeer op grotere hoogte en waar mogelijk via een glijvluchtnadering. Doordat de motoren hierbij minder vermogen hoeven te leveren en de vliegtuigen hoger vliegen, zorgt deze procedure voor minder geluidbelasting in (delen van) de omgeving van de luchthaven.

Het experiment is inmiddels, na een verlenging van een jaar, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu geëvalueerd. Verder heeft de Omgevingsraad Schiphol advies uitgebracht over het experiment. Op basis van de evaluatie en het positieve advies van de Omgevingsraad Schiphol heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu besloten om het vervroegen van de nachtelijke vertrek –en naderingsprocedures op Schiphol definitief vast te leggen. In de brief aan de Kamer van 28 april 2015 heeft zij aangekondigd hiertoe een ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol op te stellen.