Reageren

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Digitaal

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier op de projectpagina. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier meesturen.

Schriftelijk

U kunt uw zienswijze naar onderstaand adres versturen:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
o.v.v. (PROJECTNAAM)
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Mondeling

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u een afspraak maken via de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon 070 456 8999. Daarnaast kunt u, als er een inloopbijeenkomst wordt georganiseerd, tijdens deze bijeenkomst bij een aanwezige notulist uw zienswijze indienen.