Toegankelijkheid

Het Platform Participatie vindt het belangrijk dat de website en de informatie op de website gebruiksvriendelijk, toegankelijk en vindbaar is voor iedereen.

Bij de realisatie van de website is ernaar gestreefd om te voldoen aan de webrichtlijnen versie 2 en is gebruikgemaakt van het Toepassingskader Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Pdf-files

Pdf-documenten op platformparticipatie.nl voldoen niet allemaal aan de webrichtlijnen. De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan pdf-bestanden. In de instructie voor partijen die (toekomstige) documenten aanleveren voor dit platform participatie is daarom opgenomen dat pdf-bestanden aan de webrichtlijnen moeten voldoen. De instructie bevat tevens ook een korte handleiding hoe toeleveranciers van documenten dit kunnen controleren.

Titels boven tabellen

De tabellen op het Platform Participatie beschikken niet over een zogenoemd ‘caption element’. Dit betekent dat boven de tabellen op platformparticipatie.nl geen titel is weergegeven. De tabellen op het Platform Participatie worden wel altijd geïntroduceerd met een inleidende tekst daarboven. Deze inleidende tekst bevat een omschrijving van wat er te zien is in de tabellen. De tabellen zijn vervolgens een uitwerking daarvan. Iedere tabel bevat reeds een inleidende tekst of introductie.