Natura 2000: Vlakte van de Raan

U kunt geen beroep meer instellen tegen het beheerplan.

Fasen van dit project waarin u kunt reageren:

Afgerond Zienswijze indienen over ontwerpbeheerplan
Afgerond Beroep instellen tegen beheerplan


De natuur beleven, gebruiken en beschermen, daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Recreanten en ondernemers maken gebruik van de gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.

Beheerplan Vlakte van de Raan

Voor de bescherming van de zeenatuur in de Vlakte van de Raan, stelde Rijkswaterstaat met het ministerie van Economische Zaken een beheerplan samen. Het voornaamste doel van het beheerplan is:

  • Belangrijke natuurwaarden te beschermen;
  • Verdere verslechtering van de beschermde natuurlijke kenmerken te stoppen.

Bij het realiseren van deze natuurdoelen is zoveel mogelijk rekening gehouden met het economische en recreatieve belang in het gebied. Het beheerplan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbeheerplan.

Beroepsprocedure

U kunt geen beroep meer instellen tegen het beheerplan van de Vlakte van de Raan: Maatregelen Natura 2000. De uitkomst van de beroepsprocedure kunt u volgen op de website van de Raad van State www.raadvanstate.nl en op http://www.rwsnatura2000.nl/vlaktevanderaan.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het indienen van uw zienswijze. Wilt u weten welke persoonsgegevens dat zijn? Bekijk dan de pagina met extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor vragen over de participatieprocedure, dan kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon (070) 456 96 07.

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u een e-mail sturen naar vlaktevanderaan@rws.nl.

Meer informatie over het project is te vinden op http://www.rwsnatura2000.nl/vlaktevanderaan.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.