29 juni-29 december 2023: Aandragen mogelijke oplossingsrichtingen en reageren op participatieaanpak

 

U kunt tot en met 29 december 2023 onder meer mogelijke oplossingen aandragen voor de opgaven van het gebied en reageren op de participatie aanpak voor Zuidelijk Maasdal.

 Bekijk documenten Reageren

Informatiemarkt

U bent van harte welkom op onze informatiemarkt.

Datum : Maandag 11 december 2023

Locatie: Crowne Plaza Maastricht, Ruiterij 1 6221 EW, Maastricht

Tijdstip: 19:00 uur tot 21:00 uur (u kunt op elk gewenst moment binnenlopen)

Meer informatie over de informatiemarkt leest u op de website van Zuidelijk Maasdal.

Verkenning en participatie

Inbreng van bewoners en andere betrokkenen zorgt voor betere plannen. Daarom nodigen wij u uit om mee te denken. Dit kan door mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen of projecten en ontwikkelingen in te brengen, waarmee rekening kan worden gehouden (raakvlakprojecten) of die wellicht kunnen meelopen met het project (meekoppelkansen). Ook kunt u meedenken over de voorgestelde participatieaanpak, door te reageren op het concept participatieplan.

In de Kennisgeving voornemen en participatie voor de verkenning Zuidelijk Maasdal leest u hier meer over.

Aandragen mogelijke oplossingsrichtingen

In paragraaf 3.4 van het startdocument zijn de nu bekende oplossingsrichtingen beschreven die we in de verkenning zullen onderzoeken. Wellicht zijn er nog meer oplossingsrichtingen denkbaar. Wij geven u de gelegenheid om, binnen de gestelde termijn, andere oplossingsrichtingen  aan te dragen. Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten zoals in de Kennisgeving beschreven.

Mogelijke oplossingsrichtingen dienen:

 • technisch en financieel uitvoerbaar en vergunbaar te zijn;
 • te passen binnen het beleidskader zoals geschetst in paragraaf 2.1 van het startdocument;
 • te zijn gelegen binnen het grondgebied van de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen;
 • te passen binnen de hiervoor geformuleerde doelstelling van de verkenning.

Naast mogelijke oplossingen kunt u ook eventuele projecten en ontwikkelingen aandragen, waarmee rekening kan worden gehouden (raakvlakprojecten) of die wellicht kunnen meelopen met dit project (meekoppelkansen). In paragraaf 3.5 en 3.6 van het startdocument zijn de nu bekende meekoppelkansen en raakvlakprojecten beschreven. Ook staan hier de  voorwaarden voor het aandragen van meekoppelkansen beschreven.

Reageren op de Participatieaanpak

Ook kunt u reageren op de voorgestelde participatieaanpak. Om de participatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van de omgeving, horen wij graag welke ideeën u heeft over de participatieaanpak. Dit kan door een reactie te geven op het concept-participatieplan. In dat plan vindt u een toelichting op de participatiemogelijkheden binnen de verkenning.

Hoe kunt u reageren?

Wij stellen iedereen in de gelegenheid om tot en met 29 december 2023 mogelijke oplossingsrichtingen, raakvlakprojecten en meekoppelkansen aan te dragen. U kunt ook reageren op het concept-participatieplan.

U kunt dit op onderstaande manieren doen:

 1. Digitaal
  Via het reactieformulier. U kunt bijlagen met uw reactie meesturen (maximaal 24 Mb per document).
 2. Mondeling
  Voor het noteren van uw mondelinge reactie kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met een notulist. Belt u hiervoor tijdens kantooruren met de directie Participatie via telefoonnummer 070 456 9607.
 3. Per post
  Schriftelijk aandragen kan onder vermelding van Verkenning Zuidelijk Maasdal naar:
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie
  Postbus 20901
  2500 EX Den Haag

Inzien van documenten

De papieren documenten liggen tot en met 29 december 2023 ter inzage op de volgende locaties:

Instantie Adres Plaats Telefoonnummer

Gemeente Maastricht

Locatie Mosae Forum 10 Maastricht 043 350 4040
Gemeente Meerssen Markt 50 Meerssen 14 043
Gemeente Eijsden-Margraten Amerikaplein 1 Margraten 043 458 84 88
Waterschap Limburg Maria Theresialaan 99 Roermond 088 88 90 100
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland Avenue Ceramique 125 Maastricht 088 797 41 50

Let op: Het kan voorkomen dat u een afspraak moet maken als u de documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen wanneer u er terecht kunt.

Wat gebeurt er daarna?

U ontvangt altijd een bevestiging van ontvangst van uw reactie. Mocht u een mogelijke oplossingsrichting hebben aangedragen dan beslist de Minister van Infrastructuur en Waterstaat of deze in de verkenning meegenomen kan worden. Reacties op het concept participatieplan worden gebruikt om het participatieproces verder vorm te geven.

In het najaar van 2023 worden informatiebijeenkomsten georganiseerd en wordt de communicatie over het project opgestart. Meer informatie hierover vindt u later op deze website.

Na de verkenning volgt de voorkeursbeslissing en daarna de concrete uitwerking daarvan.

Kennisgeving in de Staatscourant

28 juni 2023 is de Kennisgeving voornemen en participatie gepubliceerd in de Staatscourant.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.