n.t.b.: zienswijzen indienen over de ontwerpstructuurvisie en het milieueffectrapport

Deze fase ligt in de toekomst. Op een nog nader te bepalen moment kunt u hier meer informatie verwachten.

Cookie-instellingen