Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over de zienswijzenprocedure. Onder andere over hoe u een zienswijze indient, hoe u iemand machtigt en over termijnen, bezwaar en beroep.

Dat kan op drie manieren:

 1. Digitaal via het projectenoverzicht op deze website
 2. Per papieren post:
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Directie Participatie
  Postbus 20901
  2500 EX DEN HAAG
 3. Mondeling: bel tijdens kantooruren met de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoonnummer (070) 456 89 99.

Ja, dat kan. Als u niet zelf uw zienswijze kunt of wilt indienen, kunt u een ander machtigen dit namens u te doen. Die ander kan dan namens u reageren op een plan of besluit.

Uw zienswijze komt binnen bij de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De directie registreert uw zienswijze en zorgt ervoor dat deze terechtkomt bij de beleidsmedewerkers die uw zienswijze inhoudelijk behandelen.

Ja, u krijgt altijd een ontvangstbevestiging als u een zienswijze indient. Heeft u een e-mailadres vermeld bij uw zienswijze? Dan krijgt u de ontvangstbevestiging per e-mail. In alle andere gevallen krijgt u deze per papieren post.

In de kennisgeving en bij de projectbeschrijvingen op deze website staat tot wanneer u de tijd heeft om uw zienswijze in te dienen. De termijn is wettelijk bepaald en kan niet worden verlengd.

Ja, in sommige gevallen is dit mogelijk. Als u echt geen mogelijkheid heeft om uw zienswijze te onderbouwen tijdens de formele zienswijzentermijn, kunt u maximaal twee weken extra tijd krijgen om uw zienswijze te onderbouwen. De voorwaarde hiervoor is dat u uw niet-onderbouwde zienswijze indient voordat de zienswijzentermijn sluit. U moet hierin duidelijk aangeven dat u extra tijd nodig heeft om uw zienswijze te onderbouwen. Dit heet pro forma.

U kunt tijdens de formele zienswijzentermijn uw zienswijze nog aanvullen. Geef hierbij het nummer op van de zienswijze die u eerder heeft ingediend. U vindt dit nummer en informatie over het aanvullen van uw zienswijze ook in de ontvangstbevestiging die u van de Directie Participatie krijgt. Uw zienswijze aanvullen kan per e-mail of per brief, afhankelijk van hoe u uw oorspronkelijke zienswijze hebt ingediend:

 • Per e-mail: wanneer u een ontvangstbevestiging per e-mail heeft gekregen, gebruik dan de link in deze e-mail om uw zienswijze te wijzigen. Deze link werkt totdat de zienswijzentermijn sluit.
 • Per brief: u kunt ook een brief sturen om te laten weten wat u wilt aanvullen of veranderen in uw zienswijze. Deze brief stuurt u naar hetzelfde adres als uw eerdere zienswijze.

Alle zienswijzen worden zorgvuldig gelezen. Het ministerie bekijkt welke belangen of feiten relevant zijn voor het besluit en of het plan of besluit aangepast moet worden. U krijgt uitleg over waarom uw zienswijze wel of geen aanleiding geeft tot het aanpassen van de plannen. Als u vragen heeft gesteld in uw zienswijze, krijgt u daar antwoord op. Dit gebeurt via de zogenoemde reactienota of nota van antwoord. U ontvangt hier bericht over per e-mail of post.

Als u buiten de zienswijzentermijn uw zienswijze indient, komt deze ter informatie terecht bij het onderdeel van het ministerie dat de zienswijzen behandelt. Dit beleidsonderdeel beoordeelt of uw zienswijze nog bij de besluitvorming kan worden betrokken. Als u uw zienswijze te laat indient, heeft dit gevolgen voor de mogelijkheid om later in beroep te gaan. In beginsel kunt u alleen in beroep gaan wanneer u uw zienswijze binnen de termijn heeft ingediend.

Ja, u kunt uw zienswijze intrekken tot aan het moment dat het besluit definitief is genomen. Intrekken kan via de papieren post of per e-mail:

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Directie Participatie
  Postbus 20901
  2500 EX DEN HAAG
 • E-mailadres: info@platformparticipatie.nl

Dat varieert per project. Op de projectpagina's van deze website vindt u daarover meer informatie.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.