Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over de zienswijzenprocedure. Onder andere over hoe u een zienswijze indient, hoe u iemand machtigt en over termijnen.

Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende kan geven op een voornemen of op een concept van een plan, programma of besluit. Misschien wordt uw belang wel geraakt door het voorgenomen plan of besluit. Met een zienswijze kunt u dat laten weten. Ook als u positief bent over een voorgenomen plan of besluit, horen we dat graag.

Dat kan op drie manieren:

 1. Digitaal via het projectenoverzicht
 2. Per papieren post:
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Directie Participatie
  o.v.v. [naam van het project]
  Postbus 20901
  2500 EX DEN HAAG
 3. Mondeling: bel tijdens kantooruren met de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoonnummer (070) 456 96 07. U wordt teruggebeld door een notulist die uw zienswijze zal noteren.

Ja, dat kan. Als u niet zelf uw zienswijze kunt of wilt indienen, kunt u een ander machtigen dit namens u te doen. Die ander kan dan namens u reageren op een plan of besluit. Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier (PDF, 32kB) meesturen.

Uw zienswijze komt binnen bij de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De directie registreert uw zienswijze en zorgt ervoor dat deze terechtkomt bij de beleidsmedewerkers die uw zienswijze inhoudelijk behandelen.

Ja, u krijgt altijd een ontvangstbevestiging als u een zienswijze indient. Heeft u een e-mailadres vermeld bij uw zienswijze? Dan krijgt u de ontvangstbevestiging per e-mail. In alle andere gevallen krijgt u deze per papieren post.

In de kennisgeving en bij de projectbeschrijvingen staat tot wanneer u de tijd heeft om uw zienswijze in te dienen. De termijn is wettelijk bepaald en kan niet worden verlengd.

Ja, in sommige gevallen is dit mogelijk. Als u echt geen mogelijkheid heeft om uw zienswijze te onderbouwen tijdens de formele zienswijzentermijn, kunt u maximaal twee weken extra tijd krijgen om uw zienswijze te onderbouwen. De voorwaarde hiervoor is dat u uw niet-onderbouwde zienswijze indient voordat de zienswijzentermijn sluit. U moet hierin duidelijk aangeven dat u extra tijd nodig heeft om uw zienswijze te onderbouwen. Dit heet pro forma.

U kunt tijdens de formele zienswijzentermijn uw zienswijze nog aanvullen. Geef hierbij het nummer op van de zienswijze die u eerder heeft ingediend. U vindt dit nummer en informatie over het aanvullen van uw zienswijze ook in de ontvangstbevestiging die u van de Directie Participatie krijgt. Uw zienswijze aanvullen kan per e-mail of per brief, afhankelijk van hoe u uw oorspronkelijke zienswijze hebt ingediend:

 • Per e-mail: wanneer u een ontvangstbevestiging per e-mail heeft gekregen, gebruik dan de link in deze e-mail om uw zienswijze te wijzigen. Deze link werkt totdat de zienswijzentermijn sluit.
 • Per brief: u kunt ook een brief sturen om te laten weten wat u wilt aanvullen of veranderen in uw zienswijze. Deze brief stuurt u naar hetzelfde adres als uw eerdere zienswijze.

Alle zienswijzen worden zorgvuldig gelezen. Het ministerie bekijkt welke belangen of feiten relevant zijn voor het besluit en of het plan of besluit aangepast moet worden. U krijgt uitleg over waarom uw zienswijze wel of geen aanleiding geeft tot het aanpassen van de plannen. Als u vragen heeft gesteld in uw zienswijze, krijgt u daar antwoord op. Dit gebeurt via de zogenoemde reactienota. U krijgt hierover bericht per e-mail of post.

Ja, de inhoud van ingediende zienswijzen wordt allereerst zorgvuldig en handmatig geanalyseerd door ambtenaren. Naast de handmatige analyse worden aanvullend data-analysetechnieken ingezet om de handmatige analyse te ondersteunen. Bovendien zijn met behulp van data-analysetechnieken andere analyses mogelijk die met de handmatige methode niet eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. Dit komt doordat computers meer rekenkracht en mogelijkheden hebben om data te analyseren en te visualiseren. Meer informatie over de data-analyse van zienswijzen vind je op de veelgestelde-vragenpagina over data-analyse van zienswijzen.

Als u buiten de zienswijzentermijn uw zienswijze indient, komt deze ter informatie terecht bij het onderdeel van het ministerie dat de zienswijzen behandelt. Dit beleidsonderdeel beoordeelt of uw zienswijze nog bij de besluitvorming kan worden betrokken. U krijgt hierover bericht.

Ja, u kunt uw zienswijze intrekken tot aan het moment dat het besluit definitief is genomen. Intrekken kan via de papieren post of per e-mail:

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Directie Participatie
  o.v.v. [naam van het project]
  Postbus 20901
  2500 EX DEN HAAG
 • E-mailadres: info@platformparticipatie.nl

Dat varieert per project. Op de projectpagina's van deze website vindt u daarover meer informatie.

Bezwaar maken tegen een genomen besluit is niet mogelijk indien bij de voorbereiding van dat besluit een zienswijzenprocedure gevolgd is. De wet schrijft voor wanneer een zienswijzenprocedure gevolgd moet worden. Als u een zienswijze indient, heeft u later vaak wel de mogelijkheid om bij de rechter in beroep te gaan tegen een besluit. Bij elk project staat of beroep mogelijk is. Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u daarnaast via de Raad van State.

Wanneer een project een reactienota publiceert of een nieuwe fase met een nieuwe zienswijzen- of beroepstermijn start, krijgt u als indiener van een zienswijze hierover bericht. Veel projecten brengen regelmatig een nieuwsbrief uit, waarop u zich kunt abonneren. Kijk daarvoor bij de informatie over het specifieke project. Ook kunt u zich abonneren op officiƫle publicaties in de Staatscourant en het gemeenteblad.

Cookie-instellingen