[U] 11 januari-21 februari 2024: optimalisatie van het voorkeursalternatief en het participatieplan

U had van donderdag 11 januari tot en met woensdag 21 februari 2024 de mogelijkheid om een reactie in te dienen over het voornemen om de eerder uitgevoerde verkenning naar het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda aan te vullen. Ook kon u reageren op de wijze waarop in die verkenning geparticipeerd kan worden.

Bekijk documenten

Optimalisatie voorkeursalternatief

Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief is gebleken dat optimalisatie van dit alternatief noodzakelijk is.  Dit komt doordat meer verkeer gebruik zal maken van de A20 dan aanvankelijk berekend was. De oorzaken van deze toename aan verkeer zijn nieuwe woningbouw en aanleg van bedrijventerreinen in de omgeving van het project, en een zelfstandige groei van het verkeer.

Omdat in de optimalisaties een uitbreiding van de bestaande snelweg met meer dan één rijstrook wordt voorgesteld is het opnieuw doorlopen van de verkenning een wettelijk vereiste procedurele stap.

De optimalisatie die mogelijk is, is als volgt:

  • het omvormen van de huidige spitsstrook op de A12 vanuit Utrecht naar Gouda/Den Haag tot een volwaardige rijstrook;
  • het veranderen van de rijstrookindeling op de A12 in de rijrichting vanuit Utrecht (richting Den Haag), vanaf oprit 11 -dus net vóór het Gouwe-aquaduct- in: 3 rijstroken richting Rotterdam en 2 rijstroken richting Den Haag.

Dit zijn nu nog 2 rijstroken richting Rotterdam en 2 rijstroken en 1 spitsstrook naar Den Haag.

  • het doortrekken van het weefvak (naast de 2x3 rijstroken) tussen de aansluitingen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel, in beide richtingen.

Wat gebeurt er nu?

Na afloop van de termijn voor het geven van een reactie, worden alle reacties die zijn binnengekomen, gelezen en beoordeeld. Op de reacties wordt vanuit de overheid gereageerd via een reactienota. In deze nota wordt vermeld op welke wijze uw reactie in het vervolg van het proces wordt betrokken. Indieners van reacties worden hierover geïnformeerd.

Ingediende reacties

Van donderdag 11 januari tot en met woensdag 21 februari 2024 zijn 38 reacties ingediend. Hiervan zijn 35 reacties afkomstig van particulieren en 3 van organisaties. De meeste reacties komen uit Nieuwerkerk aan den IJssel.

Kennisgeving in de Staatscourant

Op 10 januari 2024 is de kennisgeving voornemen en participatie gepubliceerd in de Staatscourant.

Cookie-instellingen