[U] 8 oktober-4 november 2020: voornemen en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U had van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 4 november 2020 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het project A58 Tilburg-Breda.

Bekijk documenten

Milieueffectrapport

De komende tijd wordt in kaart gebracht welke gevolgen het project heeft voor bijvoorbeeld natuur, bodem, water, landschap en cultuurhistorie. De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig kan worden meegewogen bij de keuze van een voorkeursalternatief.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft welke onderwerpen en alternatieven (reikwijdte) voor de A58 tussen Tilburg en Breda moeten worden onderzocht en beschreven in het milieueffectrapport en met welke diepgang (detailniveau). Ook beschrijft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau het beoordelingskader voor het beoordelen van de alternatieven in het milieueffectrapport. Daarmee vormt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau een belangrijk kader voor het milieuonderzoek. Het milieueffectrapport wordt te zijner tijd, samen met het ontwerp van de structuurvisie ter inzage gelegd.

Ingediende zienswijzen

Van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 4 november 2020 zijn 28 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 7 zienswijzen afkomstig van beroepsmatige participanten en 21 zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit de gemeente Tilburg (8), gevolgd door de gemeenten Breda (4) en Goirle (4).

 

 

Nota van antwoord

In de nota van antwoord reageren ministers op deze zienswijzen. De indieners van de zienswijzen zijn hierover ge├»nformeerd. De nota van antwoord vindt u hier.

Cookie-instellingen