[U] 17 september-28 oktober 2020: voornemen

U had van donderdag 17 september tot en met woensdag 28 oktober 2020 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voor het project A6 Almere Oostvaarders – Lelystad.

Bekijk documenten

Startbeslissing

In 2016 heeft de minister tijdens het bestuurlijk overleg met de bestuurders van de gemeenten Almere en Lelystad het startsein gegeven voor de Verkenning A6 Almere - Lelystad. Op het traject tussen Almere en Lelystad is het verkeer de laatste jaren sterk toegenomen, waardoor nu al verkeersopstoppingen ontstaan. Met name Lelystad wordt steeds slechter bereikbaar. Ook de luchthaven Lelystad Airport, die straks in gebruik wordt genomen, zal daardoor hinder ondervinden. Specifiek wordt gekeken naar de verbreding van de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad van 2x2 rijstroken naar 2x3 rijstroken en waarbij in de verdere uitwerking nadrukkelijk aandacht is voor duurzaamheid, natuur, milieu en landschap en (toekomstige) innovatie.

Milieueffectrapport

De komende tijd wordt in kaart gebracht welke gevolgen het project heeft voor bijvoorbeeld natuur, bodem, water, landschap en cultuurhistorie. De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig kan worden meegewogen bij de keuze van een voorkeursalternatief.

Ingediende zienswijzen

Van donderdag 17 september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020 zijn vijf zienswijzen ingediend. Hiervan zijn twee zienswijzen afkomstig van beroepsmatige participeren en drie zienswijzen afkomstig van particulieren. De meeste zienswijzen komen uit Almere (3). De overige twee gemeenten, Drechterland en Lelystad, hebben beide één ingediende zienswijze. 

Reactienota

In de reactienota reageren ministers op deze zienswijzen. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd. De reactienota vindt u hier.

Cookie-instellingen