[U] 30 oktober-10 december 2020: voornemen en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U had van vrijdag 30 oktober tot en met donderdag 10 december 2020 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het project A7/A8 Amsterdam-Hoorn.

Bekijk documenten

Milieueffectrapport

De komende tijd wordt in kaart gebracht welke gevolgen de maatregelen aan de A7 en A8 hebben voor bijvoorbeeld natuur, bodem, water, landschap en cultuurhistorie. De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig kan worden meegewogen bij de vaststelling van een (ontwerp)trac├ębesluit.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft welke onderwerpen en alternatieven (reikwijdte) onderzocht moeten worden en hoe diepgaand het onderzoek moet zijn. Daarmee vormt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau een belangrijk kader voor het milieuonderzoek.

Ingediende zienswijzen

Van vrijdag 30 oktober tot en met donderdag 10 december 2020 zijn 28 zienswijzen ingediend. Hiervan zijn 20 zienswijzen afkomstig van particulieren, 6 zienswijzen afkomstig van maatschappelijke organisaties of bedrijven en 2 zienswijzen afkomstig van overheidsinstellingen. De meeste zienswijzen komen uit Hoorn (7) en Zuidoostbeemster (7). Een deel van die zienswijzen is namens meerdere personen, families of organisaties ingediend.

In de reactienota reageert de minister van Infrastructuur en Waterstaat op deze zienswijzen. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd. Ook wordt gereageerd op het advies dat de Commissie voor de milieueffectrapportage heeft uitgebracht.

Cookie-instellingen