[U] 25 mei-5 juli 2022: voornemen Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U had van woensdag 25 mei tot en met dinsdag 5 juli 2022 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over het voornemen Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Circulair Materialenplan 1.

Bekijk documenten

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) markeert de start van de milieueffectrapportage. De NRD is bedoeld om de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek naar de milieueffecten te beschrijven en om de mogelijke beleidslijnen voor het CMP1 weer te geven.

De milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld, waaronder de gevolgen van alternatieven, en ondersteunt zo bij het maken van (strategische) beleidskeuzes die mogelijk in het CMP1 worden opgenomen. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport (MER).

Ingediende zienswijzen en ontvangen reacties

Van 25 mei 2022 tot en met 5 juli 2022 zijn 30 zienswijzen ingediend. Van de zienswijzen zijn 29 zienswijzen afkomstig van organisaties en 1 zienswijze afkomstig van een particulier. De meeste zienswijzen komen uit de gemeente ’s-Gravenhage (6 stuks).

Bij één van de ingediende zienswijzen hebben 2 organisaties hun naam onder de zienswijze gezet.

Naast de ingediende zienswijzen heeft de Commissie m.e.r. een advies uitgebracht. In de reactienota (PDF, 321kB) reageert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op de ingediende zienswijzen, waarbij de inspraakreacties op hoofdlijnen worden besproken en beantwoord. De indieners van de zienswijzen zijn hierover geïnformeerd. Ook wordt gereageerd op het advies dat de Commissie m.e.r. heeft uitgebracht.

 

Cookie-instellingen